TT Mã trường Tên trường Quân đội
1 KQH    Học viện Kỹ thuật Quân sự
2 YQH    Học viện Quân Y
3 NQH    Học viện Khoa học Quân sự
4 BPH    Học viện Biên phòng
5 HEH    Học viện Hậu cần
6 PKH    Học viện Phòng không – Không quân
7 HQH    Học viện Hải Quân
8 LCH    Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)
9 LAH    Trường Sĩ quan Lục quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn)
10 LBH    Trường Sĩ quan Lục quân 2 (ĐH Nguyễn Huệ)
11 PBH    Trường Sĩ quan Pháo binh
12 TGH    Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp
13 DCH    Trường Sĩ quan Đặc công
14 HGH    Trường Sĩ quan Phòng Hóa
15 SNH    Trường Sĩ quan Công binh
16 TTH    Trường Sĩ quan Thông tin
17 KGH / KGC    Trường Sĩ quan không quân
18 ZNH    Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội
19 VPH / ZPH    Trường Sĩ quan Kỹ thuật QS Vinhempich (ĐH Trần Đại Nghĩa)
20 COT    Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô
TT Mã trường Tên trường Công an
1 ANH    Học viện An ninh Nhân dân
2 CSH    Học viện Cảnh sát Nhân dân
3 HCA    Học viện Chính trị Công an Nhân dân
4 ANS    Trường Đại học An ninh nhân dân
5 CSS    Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
6 PCH / PCS    Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
7 HCB / HCN    Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân