Lưu trữ Danh mục: Tuyển sinh Liên thông

Thông tin Tuyển sinh Liên thông Đại học từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học các chuyên ngành: Sư phạm, Kinh tế, Xây dựng, Giao thông, Kỹ thuật … Bằng cấp: Bằng Đại học chính quy hoặc Đại học Vừa học vừa làm.

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
Điện thoại: 0912 903 689 ( Phụ trách P.Tuyển sinh )

Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Ô tô [Bằng Chính quy][Học Online]

Liên thông Cao đẳng ngành Kỹ thuật Ô tô | Hiện nay đối với các hình

Liên thông Cao đẳng Nấu Ăn [Bằng Chính quy][Học Online]

Liên thông Cao đẳng ngành Nấu Ăn | Hiện nay đối với các hình thức liên

Liên thông Cao đẳng Tiếng Trung [Bằng Chính quy][Học Online]

Liên thông Cao đẳng ngành Tiếng Trung | Hiện nay đối với các hình thức liên

Liên thông Cao đẳng Quản trị Kinh doanh [Bằng Chính quy][Học Online]

Liên thông Cao đẳng ngành Quản trị Kinh doanh | Hiện nay đối với các hình

Liên thông Cao đẳng Kế toán 2023 [Bằng Chính quy][Học Online]

Liên thông Cao đẳng ngành Kế toán | Hiện nay đối với các hình thức liên

Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng 2023 [Bằng Chính quy][Học Online]

Liên thông Cao đẳng ngành Điều Dưỡng | Hiện nay đối với các hình thức liên

Liên thông Cao đẳng Dược 2023 [Bằng Chính quy][Học Online]

Liên thông Cao đẳng ngành Dược | Hiện nay đối với các hình thức liên

Liên thông Trung Cấp lên Cao Đẳng 2024 [BẰNG CHÍNH QUY]

Hiện nay đối với các hình thức liên thông đại học, Đối với các bạn

8 Các bình luận

Liên thông Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  THÔNG BÁO TUYỂN SINH  LIÊN

Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng tại Hà Nội

Hiện nay đối với các hình thức liên thông đại học, các bạn đã tốt

1 Các bình luận

Liên thông Đại học Thành Đông năm 2022

Được thành lập theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng

Tuyển Sinh Cao Đẳng Chính Quy Ngành Du Lịch Lữ Hành – HTT

TUYỂN SINH NGÀNH DU LỊCH LỮ HÀNH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY – TRUNG CÂP CHUYÊN

Liên thông Sư phạm Mầm non 2022 – TC, CĐ lên CĐ, ĐH

Liên thông Sư phạm Mầm non 2022: Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Sư phạm tại Hà Nội

Liên thông Cao đẳng Sư phạm Mầm non: Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao

Liên thông Cao đẳng Mầm non tại Hà Nội 2022

Liên thông Cao đẳng Mầm non tại Hà Nội: Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng

Liên thông Cao đẳng Mầm non Chính quy 2023

Liên thông Cao đẳng Mầm non Chính quy: Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao

2 Các bình luận

Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Sư phạm Mầm non 2022

Liên thông Cao đẳng Sư phạm Mầm non: Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao

Liên Thông ĐH Kinh Tế Quốc Dân 2021

Liên thông Đại học Kinh Tế Quốc Dân 2021: Thông báo tuyển sinh Liên thông