Category Archives: Tuyển sinh Liên thông

Thông tin Tuyển sinh Liên thông Đại học từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học các chuyên ngành: Sư phạm, Kinh tế, Xây dựng, Giao thông, Kỹ thuật … Bằng cấp: Bằng Đại học chính quy hoặc Đại học Vừa học vừa làm.

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
Điện thoại: 094 878 3989 ( Phụ trách P.Tuyển sinh )