PGS.TS Lại Quốc Khánh – ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (USSH)

I. Thông tin chung Năm sinh: 1976. Email: khanhlq@vnu.edu.vn Đơn vị công tác: Trường Đại

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương – ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (USSH)

I. Thông tin chung   Năm sinh: 1975. Email: danghuong@ussh.edu.vn;  Đơn vị công tác: Khoa Báo chí

PGS.TS Đào Thanh Trường – ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn USSH

I. Thông tin chung            Năm sinh: 1980. Email: truongdt@vnu.edu.vn; truongkhql@gmail.com Đơn vị công tác: Phòng 504 nhà E,

GS.TS Hoàng Anh Tuấn – ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (USSH)

I. Sơ yếu lí lịch Họ và tên:               

TS. Đỗ Văn Hùng – ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH)

Thông tin về TS. Đỗ Văn Hùng  Năm sinh: 1976. Email: dvhung@vnu.edu.vn Đơn vị công tác: