Lưu trữ Danh mục: Tuyển sinh Văn bằng 2

Thông tin Tuyển sinh Văn Bằng 2 Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Sư phạm; Kinh tế; Xây dựng; Giao thông; Kỹ thuật … Học xong được cấp Bằng chính quy
Các ngành Tuyển sinh VB2 đang Hot nhất gồm: VB2 các ngành kinh tế Học viện Tài Chính; VB2 các chuyên ngành ĐH Giao thông Vận tải, VB2 các chuyêh ngành ĐH Kiến trúc, VB2 các ngành Đại học Xây Dựng …

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2
Điện thoại: 0912 903 689 ( Phụ trách P.Tuyển sinh )

Tuyển sinh Liên thông, VB2 Sư phạm Mầm non – Học tại Hà Nội

Dựa theo quy định mới của Bộ GD&ĐT về việc cần thiết nâng cao trình

Văn bằng 2 Sư phạm TP HCM Năm 2023

Văn bằng 2 Sư phạm TP HCM | Mong muốn được thay đổi công việc

Văn bằng 2 Sư phạm TP HCM Năm 2022

Văn bằng 2 Sư phạm TP HCM | Mong muốn được thay đổi công việc

4 Các bình luận

Văn bằng 2 Sư phạm TP HCM Năm 2021

Văn bằng 2 Sư phạm TP HCM | Mong muốn được thay đổi công việc

1 Các bình luận

Văn bằng 2 Đại học Sư phạm tại Hà nội 2021

Văn bằng 2 Đại học Sư phạm tại Hà nội 2021: Nhằm bổ sung nguồn

7 Các bình luận

Văn bằng 2 Đại học Sư phạm tại Hà nội 2023

Văn bằng 2 Đại học Sư phạm tại Hà nội 2023: Nhằm bổ sung nguồn

74 Các bình luận

Văn bằng 2 Sư phạm Mầm non 2021 tại Hà Nội

Văn bằng 2 Đại học Sư phạm Mầm non Hà nội 2021: Nhằm bổ sung

Văn bằng 2 Sư phạm Tiểu học 2021 tại Hà Nội

Văn bằng 2 Đại học Sư phạm Tiểu học Hà nội 2021: Nhằm bổ sung

Văn bằng 2 Học Viện Tài Chính – Năm 2020

Văn bằng 2 Học Viện Tài Chính 2020 – hệ đại học chính quy ngành

Văn bằng 2 Sư phạm Tiểu Học 2020 tại TP.HCM

Điều kiện để theo học Văn bằng 2 sư phạm tiểu học: Đã tốt nghiệp TC,