Ngành Hán Nôm là ngành đào tạo những người làm công tác có liên quan đến Hán Nôm như biên dịch, sưu tầm, nghiên cứu. Vậy chương trình đào tạo cũng như cơ hội việc làm của ngành Hán Nôm ra sao? Các bạn hãy tìm hiểu trong bài viết […]

Ngôn ngữ Khmer chính là tiếng Khmer hay tiếng Campuchia là ngôn ngữ thứ hai trong ngữ hệ Nam Á sau tiếng Việt. Tiếng Khmer chủ yếu được sử dụng nhiều ở vùng Nam Bộ Việt  Nam và không có nơi đào tạo, cho đến năm 2011 mới có trường […]