Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên (TNUT) là trường công lập. Trường là nơi đào tạo chất lượng cao khối ngành Kỹ thuật, Công nghiệp. Năm 2022 nhà trường thông báo tuyển sinh các ngành: Xây dựng Dân dụng, Quản lý công nghiệp, Kinh tế […]