Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên (TNUT) là trường công lập. Trường là nơi đào tạo chất lượng cao khối ngành Kỹ thuật, Công nghiệp. Năm 2022 nhà trường thông báo tuyển sinh các ngành: Xây dựng Dân dụng, Quản lý công nghiệp, Kinh tế […]

Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp (TNUT) là trường tiên phong tại Việt Nam triển khai học trực tuyến, từ xa khối ngành Kỹ thuật Xây dựng, nhà trường thông báo tuyển sinh Đại học Từ xa các ngành: Xây dựng Dân dụng, Quản lý Công nghiệp, Kinh tế Công […]