Category Archives: Đào tạo từ xa Học viện Tài chính

Đại học từ xa Học viện Tài chính – Học viện Tài chính (AOF) thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa. Học đại học Online trực tuyến | Chỉ cần tốt nghiệp THPT trở lên là bạn đã có thể đăng ký học hệ từ xa. Sau khi tốt nghiệp người học sẽ được cấp bằng Đại học, được bộ GD&ĐT ng nhận có giá trị sử dụng tương đương với bằng Đại học Chính quy

TƯ VẤN MIỄN PHÍ


Đại học từ xa Học viện Tài chính – XÉT TUYỂN 2023

Đại học từ xa Học viện Tài chính – Học viện Tài chính thông báo tuyển

Học viện Tài chính Tuyển sinh Đại học Đào tạo từ xa 2022

Đại học từ xa Học viện Tài chính 2022 – Học viện Tài chính thông

Học viện Tài chính Tuyển sinh Đào tạo từ xa ngành Quản trị Kinh doanh

Đại học từ xa Học viện Tài chính 2022 – Học viện Tài chính thông

Học viện Tài chính Tuyển sinh Đào tạo từ xa ngành Kế toán

Đại học từ xa Học viện Tài chính 2022 – Học viện Tài chính thông