Trường Đại Học Thành Đông thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học Thành Đông năm 2021 với các khối ngành sau: NGÀNH XÉT TUYỂN  Điều dưỡng Kế toán Tài chính ngân hàng Quản trị kinh doanh Công nghệ thông tin Quản lý đất đai Công nghệ kỹ thuật xây dựng […]