Lưu trữ Danh mục: Đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên

Đại học từ xa Đại Học Thái Nguyên là một trong những trường đại học lớn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức hệ đào tạo đại học từ xa các khối ngành Kỹ thuật, Kinh tế, Ngôn ngữ, Luật… Chỉ cần tốt nghiệp THPT trở lên là bạn đã có thể đăng ký học hệ từ xa. Sau khi tốt nghiệp người học sẽ được cấp bằng Đại học, được bộ GD&ĐT ng nhận có giá trị sử dụng tương đương với bằng đại học chính quy như: dùng để học tiếp lên Cao học, nâng bậc lương, thi ng chức, đi du học.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ


Đại học Từ xa Ngành Công nghệ Thông tin

Giới Thiệu Về Đào Tạo Từ Xa Công Nghệ Thông Tin Trong thời đại công

Đại học từ xa ĐH Thái Nguyên 2023

Đại Học Thái Nguyên là một trong những trường đại học lớn được Bộ Giáo

3 Các bình luận

Đại học Thái Nguyên – Tuyển sinh Đại học Từ xa

Đại học từ xa Đại Học Thái Nguyên là một trong những trường đại học

2 Các bình luận

Tuyển sinh Đại học từ xa ngành Luật Kinh Tế – ĐH Thái Nguyên

Đại học từ xa ngành Luật Kinh Tế – ĐH Thái Nguyên | Học đại

Tuyển sinh Đại học từ xa ngành Tài Chính – Ngân Hàng – ĐH Thái Nguyên

Đại học từ xa ngành Tài Chính Ngân Hàng – ĐH Thái Nguyên | Học

Tuyển sinh Đại học từ xa ngành Quản Trị Kinh Doanh – ĐH Thái Nguyên

Đại học từ xa ngành Quản Trị Kinh Doanh – ĐH Thái Nguyên | Học

Tuyển sinh Đại học từ xa ngành Kế Toán – ĐH Thái Nguyên

Đại học từ xa ngành Kế Toán – ĐH Thái Nguyên | Học đại học

Tuyển sinh Đại học từ xa ngành Ngôn Ngữ Anh – ĐH Thái Nguyên

Đại học từ xa ngành Ngôn Ngữ Anh – ĐH Thái Nguyên | Học đại

Tuyển sinh Đại học từ xa ngành Điện Tử Viễn Thông – ĐH Thái Nguyên

Đại học từ xa ngành Điện Tử Viễn Thông – ĐH Thái Nguyên | Học

Tuyển sinh Đại học từ xa ngành Thương Mại Điện Tử – ĐH Thái Nguyên

Đại học từ xa ngành Thương Mại Điện Tử – ĐH Thái Nguyên | Học

Tuyển sinh Đại học từ xa ngành Công nghệ thông tin – ĐH Thái Nguyên

Đại học từ xa ngành Công nghệ thông tin – ĐH Thái Nguyên | Học