Lưu trữ Danh mục: Thông tin

Thông tin tuyển sinh – Cập nhật các thông tin liên quan đến các kỳ thi, tuyển sinh các cấp. Tin tức được cập nhật từ các nguồn tin chính thống và tổng hợp có xác thực. Thông tin nhanh và chính xác nhất.

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Xây dựng Miền Trung

Trường Đại học Xây dựng miền Trung công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Hạ Long

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy xét

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Học viện Phụ nữ Việt Nam

Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Đồng Tháp

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đồng Tháp thống nhất điểm trúng tuyển của

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt thông báo mức Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Nội vụ

Đại học Nội vụ công bố điểm chuẩn học bạ năm 2020  Trường Đại học

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Chu Văn An

Đại học Chu Văn An công bố điểm chuẩn học bạ năm 2020  Điểm trúng

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Việt Đức

Đại Học Việt Đức công bố điểm chuẩn học bạ năm 2020  Hội đồng tuyển

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Thái Bình

Điểm chuẩn học bạ Đại học Thái Bình năm 2020 đợt 1 Trường Đại học

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Khoa Ngoại Ngữ – Đại học Thái Nguyên

Điểm chuẩn học bạ 2020 Khoa Ngoại Ngữ – Đại học Thái Nguyên đợt 1

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Văn hóa Hà Nội

A. Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ Đợt 1 năm 2020 Mã ngành

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Buôn Ma Thuột

Trường Đại học Buôn Ma Thuột công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Công nghệ Đồng Nai

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Xây dựng miền Trung

Trường Đại học Xây dựng miền Trung công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Thuỷ Lợi

Trường Đại học Thuỷ Lợi công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy xét

Điểm chuẩn Đại học 2020 – Đại học Quang Trung

Trường Đại Học Quang Trung công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy xét