Trường Đại học Hòa Bình

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*********

– Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

– Mã trường: ETU

– Địa chỉ: Số 8 phố Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

– Điện thoại: 0247 1099 669 – 0981 969 288 Fax: 0243 787 1903

– Website: www.daihochoabinh.edu.vn Email: peaceuniv@moet.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

– Phương thức 2: Sử dụng kết quả Học bạ THPT

– Phương thức 3: Kết hợp kết quả Học bạ THPT và kiểm tra đánh giá năng lực do ĐH Hòa Bình tổ chức cho các ngành thuộc khối ngành sức khỏe (Điều dưỡng, Dược học, Y học cổ truyền)

– Phương thức 4: Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 của các trường đại học

– Phương thức 5: Xét tuyển thẳng

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành, chuyên ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
KQ thi TN THPT Phương thức khác
1. Thiết kế đồ họa 7210403 10 20  V00 (Toán, Lí, Vẽ ) V01 ( Toán, Văn, Vẽ) H00 (Văn, Vẽ 1,Vẽ 2) H01 ( Toán, Văn,Vẽ)
2. Thiết kế nội thất 7580108 10 15
3. Thiết kế thời trang 7210404 10 20
4. Kiến trúc 7580101 10 25  V00 (Toán, Lí, Vẽ ) V01 ( Toán, Văn, Vẽ)
5. Quản trị kinh doanh 7340101   15 35  A00 (Toán, Lí, Hóa) A01 (Toán, Lí, Anh) B00 (Toán, Hóa, Sinh) D01 (Văn, Toán, Anh) 
– Quản trị nhân lực  
– Quản trị văn phòng  
– Quản trị Marketing  
– Quản lý kinh tế  
6. Tài chính ngân hàng 7340201 15 40
7. Kế toán 7340301 10 35
8. Kỹ thuật xây dựng 7580201    
9. Công nghệ thông tin 7480201 40 95  A00 (Toán, Lý, Hóa)
 A01 (Toán, Lý, Anh)
 C01 (Toán, Văn, Lý)
 D01 (Toán, Văn, Anh)
10. Công nghệ đa phương tiện 7480203  
11. Kỹ thuật điện tử, viễn thông 7520207 10 25
12. Công nghệ truyền thông 7320106  
13.Dược học 7720201 45 105  A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) B00 (Toán, Hóa, Sinh) D07(Toán, Hóa, Anh)
14.Điều dưỡng 7720301 50 125
15. Y học cổ truyền 7720115 15 40
16. Quan hệ công chúng 7320108  15 35  C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Văn, Toán, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh)
17. Luật kinh tế 7380107 15 35  A00 (Toán, Lí, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Văn, Toán, Anh)
18. Công tác xã hội 7760101 30 70
19. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103    30 70
– Quản trị dịch vụ lữ hành  
– Quản trị hướng dẫn du lịch  
– Quản trị du lịch cộng đồng  
– Quản trị lưu trú du lịch  
20. Ngôn ngữ Anh 7220201  30 60  A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Văn, Toán, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh)
Tổng   360 850  

* Trong đó, chỉ tiêu đào tạo ngành ưu tiên:

+ Công nghệ thông tin: 30

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 40

* Chỉ tiêu giữa các phương thức xét tuyển, các ngành xét tuyển sẽ được điều chuyển thực tế trong tổng chỉ tiêu đã đăng ký, đảm bảo năng lực đào tạo của từng ngành. Các ngành Công nghệ truyền thông, Công nghệ đa phương tiện, Kỹ thuật xây dựng Nhà trường không tổ chức tuyển sinh trong đợt 1 và xem xét tuyển sinh vào các đợt tiếp theo trong tổng chỉ tiêu đã đăng ký.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:

5.1. Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

a) Điều kiện xét tuyển: 

– Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT n m 2020

b) Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi (theo thang điểm 10) trong tổ và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế tuyển sinh 2020

c) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Hòa Bình quy định

d) Hồ sơ ĐKXT:

(1) Phiếu ĐKXT năm 2020

(2) Giấy xác nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

(3) Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2020

(4) Giấy tờ ưu tiên nếu có

e) Thời gian xét tuyển: Xét tuyển nhiều đợt (theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

5.2. Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả Học bạ THPT

a) Điều kiện xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

b) Điểm xét tuyển: là tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT của n m học lớp 12 hoặc của 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) hoặc là điểm trung bình chung của cả n m học lớp 12.

Riêng đối với môn Vẽ thí sinh có thể sử dụng điểm môn Vẽ của các trường đại học khác hoặc tham gia sơ tuyển của Trường ĐH Hòa Bình

c) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo Học bạ THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên hoặc điểm trung bình chung của cả năm học lớp 12 đặt từ 6,0 tr lên.

+ Đối với ngành Dược học, Y học cổ truyền tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo Học bạ THPT phải đạt từ 24,0 điểm trở lên hoặc học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên

+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo Học bạ THPT phải đạt từ 19,5 điểm trở lên hoặc học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

+ Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển gồm môn Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất): Tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 15,0 điểm trở lên và điểm môn Vẽ ≥ 5,0

d) Hồ sơ ĐKXT:

(1) Phiếu ĐKXT năm 2020

(2) Giấy xác nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

(3) Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2020

(4) Học bạ THPT

(5) Giấy tờ ưu tiên nếu có

e) Thời gian xét tuyển: Liên tục trong năm, dự kiến: đợt 1 trước 30/6; đợt 2 trước 30/8; đợt 3 trước 30/9; đợt 4 trước 30/10; đợt 5 trước 30/11; đợt 6 trước 30/12

5.3. Phương thức 3: Kết hợp kết quả Học bạ THPT và kiểm tra đánh giá năng lực do ĐH Hòa Bình tổ chức cho các ngành thuộc khối ngành sức khỏe (Điều dưỡng, Dược học, Y học cổ truyền)

a) Điều kiện xét tuyển:

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

+ Tham gia kiểm tra đánh giá năng lực do Trường ĐH Hòa Bình tổ chức

+ Có kinh nghiệm, thái độ, đạo đức với nghề nghiệp

b) Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 tiêu chí do ĐH Hòa Bình quy định:

+ Tiêu chí 1: Kết quả Học bạ THPT lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT

+ Tiêu chí 2: Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực của Trường ĐH Hòa Bình

+ Tiêu chí 3: Kinh nghiệm và thái độ, đạo đức với nghề nghiệp

c) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

+ Tiêu chí 1: Kết quả Học bạ THPT lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT Đối với ngành Dược học, Y học cổ truyền tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 19,5 điểm trở lên hoặc phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 tr lên; Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 16,5 tr lên hoặc có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên

+ Tiêu chí 2: Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực của Trường ĐH Hòa Bình

Đối với ngành Dược học, Y học cổ truyền: Tổng điểm 3 môn kiểm tra đánh giá năng lực phải đạt từ 24,0 điểm trở lên và không có môn nào dưới 7,0

Đối với ngành Điều dưỡng: Tổng điểm 3 môn kiểm tra đánh giá năng lực phải đạt 20,0 điểm trở lên và không có môn nào dưới 6,0

+ Tiêu chí 3: Kinh nghiệm và thái độ, đạo đức với nghề nghiệp

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên được tính ưu tiên tối đa 2,0 điểm

d) Hồ sơ ĐKXT:

(1) Phiếu ĐKXT năm 2020

(2) Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2020

(3) Học bạ THPT

(4) Giấy tờ ưu tiên nếu có

e) Thời gian xét tuyển, dự kiến 2 đợt: đợt 1 trước 30/9; đợt 2 trước 30/11 tùy theo chỉ tiêu của khối ngành sức khỏe.

5.4. Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của các trường đại học

a) Điều kiện xét tuyển: 

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 do các trường đại học tổ chức

b) Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực năm 2020 của các trường đại học tổ chức trong tổ hợp xét tuyển và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định

c) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Đạt ngưỡng điểm chất lượng đầu vào do ĐH Hòa Bình quy định

d) Hồ sơ ĐKXT:

(1) Phiếu đăng ký

(2) Giấy xác nhận kết quả kỳ thi ĐGNL của các trường đại học

(3) Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

(4) Giấy tờ ưu tiên nếu có

e) Thời gian xét tuyển, dự kiến 2 đợt: đợt 1 trước 30/9; đợt 2 trước 30/10 (thời gian xét tuyển có thể thay đổi theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

5.5. Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh năm 2020, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Chính sách hỗ trợ sinh viên:

+ Được thực tập, thực tập nghề tại doanh nghiệp đối tác của Trường

+ Tăng cường đào tạo Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp (TOEIC 500)

+ Đạt yêu cầu chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định

7. Tổ chức tuyển sinh:

a) Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT và nhập học: Liên tục trong năm theo từng đợt

b) Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: theo 3 hình thức:

– Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Hòa Bình hoặc Văn phòng đại diện của Trường

– Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Hòa Bình – Số 8, phố Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0981 969 288 – 0981 819 166 – 0247 1099 669 – 0243 787 1904

– Đăng ký và gửi hồ sơ trên Website, email của Trường Đại học Hòa Bình

– Đăng ký trên trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo

c) Dự kiến thời gian kiểm tra đánh giá năng lực của Trường Đại học Hòa Bình: dự kiến đợt 1 trước 30/9, đợt 2 trước 30/11

d) Yêu cầu bài thi kiểm tra đánh giá năng lực và sơ tuyển môn Vẽ

(*) Bài thi kiểm tra đánh giá năng lực gồm 2 bài thi: Toán và KHTN (Hóa, Sinh) theo định dạng nội dung kỳ thi tốt nghiệp THPT

(**) Bài thi sơ tuyển môn Vẽ :

– Về nội dung: Vẽ 1-2 đồ vật có hình khối như bình hoa, cốc, chén,… hoặc chân dung (tượng hoặc người)

– Về yêu cầu sản phẩm: Vẽ bằng chì đen trên giấy A4, có bố cục rõ ràng và gợi sáng tối bằng bút chì đen

– Về hình thức sơ tuyển: Thí sinh có thể chọn 1 trong 3 hình thức để sơ tuyển:

+ Hình thức 1: Thí sinh có thể tham gia sơ tuyển trực tiếp tại ĐH Hòa Bình

+ Hình thức 2: Thí sinh có thể gửi bài về ĐH Hòa Bình qua đường bưu điện.

+ Hình thức 3: Thí sinh có thể tham gia sơ tuyển tại các Trường THPT khi Trường ĐH Hòa Bình đến tổ chức sơ tuyển

8. Chính sách ưu tiên:

1) Ưu tiên xét tuyển thí sinh đăng ký vào ngành Công nghệ thông tin và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành theo Đề án đào tạo nguồn nhân lực cho các đối tác chiến lược HDBank, Vietjet, … và các doanh nghiệp khác.

2) Chế độ ưu tiên được thực hiện theo đúng Quy định trong Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. 3) Nhà trường xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

4) Đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, Nhà trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình năm lớp 12 của 1 môn trong tổ hợp xét tuyển. Cụ thể: 

+ Mã tổ hợp xét tuyển A, B: ưu tiên điểm trung bình Toán cao hơn

+ Mã tổ hợp xét tuyển C, D: ưu tiên điểm trung bình Văn cao hơn

+ Mã tổ hợp xét tuyển V00, V01, H01: ưu tiên điểm trung bình Toán cao hơn

+ Mã tổ hợp xét tuyển H00: ưu tiên điểm trung bình Văn cao hơn

5) Đối với thí sinh đã tham gia công tác đoàn thể, hoạt động xã hội, tình nguyện địa phương được ưu tiên khi xét tuyển vào ngành Công tác xã hội

9. Lệ phí xét tuyển/đánh giá năng lực

– Lệ phí xét tuyển: Miễn lệ phí xét tuyển

– Lệ phí đánh giá năng lực: 300 000 đồng/môn

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

a) Học phí: Cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học

b) Chính sách hỗ trợ cho thí sinh:

1. Giảm 1 triệu đồng học phí đối với sinh viên học chương trình đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp.

2. Miễn 100% học phí năm thứ nhất cho sinh viên đạt giải Quốc gia.

3. Giảm 50% học phí năm thứ nhất đối với sinh viên được tuyển thẳng.

4. Miễn ký túc xá 1 học kỳ đối với sinh viên thuộc gia đình chính sách, dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

5. Thưởng 05 triệu đồng khấu trừ vào học phí cho sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương)

6. Hỗ trợ thủ tục vay vốn ngân hàng phục vụ cho việc học tập của sinh viên

7. Cấp học bổng khuyến học cho sinh viên có thành tích học tập theo quy định của Trường.

d8. Tạo cơ hội việc làm cho thí sinh ngay trong quá trình học tập tại Trường và cam kết việc làm sau khi tốt nghiệp bằng Hợp đồng đào tạo của Nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Trường Đại học FPT

T6 Th7 3 , 2020
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC FPT CHÍNH QUY NĂM 2020******* Nội dung chính trong bài viết1 I. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo2 II. Đối tượng và Phương thức tuyển sinh3 III. Thủ tục xét tuyển4 IV. Nhập học5 V. Thủ tục đăng ký và nộp phí I. […]